Tuyển dụng tháng 4/2014

Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Công ty AIC có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp Cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên.

AIC có mạng lưới kinh doanh trong nước phủ rộng 63/63 tình, thành phố,
và hoạt động kinh doanh tại 36 nước trên thế giới